ยุคโซเชียลบูม ทำยอดนักพนันออนไลน์วัยรุ่นพุ่ง

0 Comment

7 ขวบ เป็นอายุของนักเสี่ยงโชคเด็กที่สุดจากการสำรวจในปี 2560 ในจำนวนคนไทยที่ติดพนันกว่า 2.1 ล้านคน เป็นเด็กรวมทั้งเยาวชนถึง 207,000 คน

โดยเฉพาะพนันออนไลน์ที่ค้นพบว่า กลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่เล่นพนันออนไลน์มากที่สุด และก็มีลักษณะท่าทางสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ใส่รับกับสถิติการใช้แรงงานอินเทอร์เน็ตของคนไทย ที่ศึกษาค้นพบว่าใน 1 วัน ชาวไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาที เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหลายเท่าตัว โดยช่วงอายุที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดเป็นอายุระหว่าง 15-24 ปี ถึงจำนวนร้อยละ 76.8 รองลงมาเป็นกลุ่มวัย 6-14 ปี จำนวนร้อยละ 58

เหตุนี้ก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพนันออนไลน์ได้รับความนิยมสูงสุดในเด็กและก็เยาวชน เพราะเข้าถึงได้ง่าย งานวิจัย เรื่อง “การลดผลพวงของพนันออนไลน์ต่อเด็กรวมทั้งเยาวชนไทย” โดยพญ.ความหวานดา กาญจน์โพธิ์ ภายใต้การผลักดันและสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ตารางพนันในเด็กแล้วก็เยาวชน ส่งผลต่อสุขภาพเกี่ยวกับจิต สุขภาพที่เกี่ยวข้องทางร่างกาย และจากนั้นก็ผลพวงต่อสมอง พบว่า การพนันมีส่วนแปลงสมองได้ดังยาเสพติด และขวางกั้นการพัฒนาสมองรวมทั้งความชำนาญชีวิตของเด็กแล้วก็เยาวชนอย่างคงทน โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ที่มีความรุนแรงกว่าพนันพวกอื่นถึง 3 เท่า ยิ่งไปกว่านี้ยังทำให้เกิดผลเสียในทางความประพฤติปฏิบัติด้วย เพราะว่าการพนัน อื่นๆอีกมากมายโคน ที่ให้เยาวชนได้ช่องไปสู่อบายมุขอื่น และก็การก้าวสู่ทางอาชญากรรมได้

ส่วนผลพวงทางด้านเศรษฐกิจนั้น พบว่ารายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์เติบโตในลักษณะก้าวกระโดด จากปี คริสต์ศักราช1997 มีรายได้ที่ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มาเป็น 528,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในปี คริสต์ศักราช2015 ส่วนประเทศไทยเองในปี 2551 ผลของการสำรวจของเอแบคโพลล์ พบว่า ในตอนบอลยูโร มีเด็กรวมถึงเยาวชน อายุ 12-24 ปีในจังหวัดกรุงเทพรวมทั้งบริเวณรอบๆกว่า 370,000 คนไปสู่วงแทงบอล โดยมีเงินแพร่ถึง 924 ล้านบาท

ที่น่าห่วงเป็นในจำนวนกว่าร้อยละ 83.8 มีความเห็นว่าการเล่นทายแทงบอลเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมไทย ด้านผลพวงของพนันออนไลน์ต่อสังคม พบว่า พนันออนไลน์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนผละจากห้องเรียน และก็ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่มีเงินชำระหนี้พนันทำให้จำเป็นจะต้องเดินไปสู่ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากสถิติการจับเด็กแล้วก็เยาวชน ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการพนันพบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ.2550-2559 พบว่ามีเด็กอายุ 8-15 ปี ถูกจับจับร้อยละ 0.11 อายุ 16-18 ปีถูกจับจับปริมาณร้อยละ 1.07 และอายุ 19-25 ปี ถูกจับจับถึงร้อยละ 9.76